01/11/2016

تکنولوژی WDR چیست و چه کاربردی دارد؟

تکنولوژی WDR چیست و چه کاربردی دارد؟ WDR یا Wide Dynamic Range توانایی پوشش رنج نوری وسیع درتصویر را ارائه می دهد و زمانی کاربرد دارد که، کاربر […]
ورود / عضویت