ماسک

19/09/2016

ماسک کردن(MASK) تصاویر دوربین مداربسته چیست ؟

ماسک کردن(MASK) تصاویر دوربین مداربسته چیست ؟ درتصاویر دوربینهای مداربسته که در DVR  یا NVR ذخیره میکنیم، جسم متحرکی وجود دارد که حرکتهایی ایجاد میکند که  نیاز به […]
ورود / عضویت