لنز دوربین مداربسته

27/08/2016

همه چیز درباره لنز دوربین مداربسته(بخش اول)

همه چیز درباره لنز دوربین مداربسته لنز دوربین مداربسته،یكی از مهمترین قسمت های سیستم مداربسته است. در دوربینها ودوربینهای مداربسته،حسگرتصویریا ccd نور را با لنزدریافت وتبدیل به پالسهای […]
ورود / عضویت