سنسور cmos

22/11/2016

بررسی و مقایسه سنسورهای CCD و CMOS(قسمت دوم)

بررسی  و مقایسه سنسورهای CCD و CMOS(قسمت دوم) میزان مصرف انرژی حسگر های CCD نسبت به حسگر های CMOS انرژی بیشتری مصرف می کنند. انرژی مصرفی […]
22/11/2016

بررسی و مقایسه سنسورهای CCD و CMOS(قسمت اول)

بررسی  و مقایسه سنسورهای CCD و CMOS CCD مخفف عبارت Charge Coupled Device و CMOS مخفف عبارت Complementary Metal Oxide Semic می باشد. فناوریهای مذکور ازنظر […]
22/11/2016

بررسی و مقایسه سنسورهای CCD و CMOS 6

بررسی  و مقایسه سنسورهای CCD و CMOS 6 CCD مخفف عبارت Charge Coupled Device و CMOS مخفف عبارت Complementary Metal Oxide Semic می باشد. فناوریهای مذکور […]
ورود / عضویت