دید در شب

15/01/2017
The Secret Behind Good Night Vision security cameras (IR Cut Filters)1

راز پشت دوربینهای امنیتی دید در شب با کیفیت خوب(فیلترIR CUT)

راز پشت دوربینهای امنیتی دید در شب با کیفیت خوب IR Cut فیلتری است، که به منظور ایجاد تصاویر بهتر بر روی لنز دوربین مداربسته نصب […]
ورود / عضویت