آموزش راه اندازی دوربین وایرلس با نرم افزار ICSEE از طریق AP Mode یا اکسس پوینت

26/02/2019
ap mode.shakhes

آموزش راه اندازی دوربین وایرلس با نرم افزار ICSEE از طریق AP Mode یا اکسس پوینت

آموزش راه اندازی دوربین وایرلس با نرم افزار ICSEE از طریق AP Mode یا اکسس پوینت   1.اتصال دوربین وایرلس با نرم افزار ICSEE به برق […]
ورود / عضویت