خانه / نرم افزارموبایلDVR.دوربین
فروشگاه پایتخت / مرکز مشاوره و فروش سیستمهای امنیتی و حفاظتی

نرم افزارموبایلDVR.دوربین

دانلود نرم افزار موبایل DVR و دوربین

دانلود نرم افزار مدیریت دوربینهای آی.پی(ONVIF):

برای دریافت نرم افزار لطفا کلیک فرمایید:

نرم افزار odm-v2.2.250.rar

 

دانلود نرم افزارهای موبایلی DVR :

برای دریافت هر یک از نرم افزارها لطفا بر روی آن کلیک فرمایید.

نرم افزار vEye_5.3.10.apk

نرم افزار TopsView_1.1.6 .apk

نرم افزار انتقالتصویر_1.0 .apk

نرم افزار IMENTASVIREye_2.0.4

نرم افزار IPPro_1.5.11

نرم افزار KMEye_3.1.0

نرم افزار N_EYE_2.3.4