خانه / فیلم های آموزشی / آموزش اتصال دوربین مداربسته به مانیتور با استفاده از DVR
فروشگاه پایتخت / مرکز مشاوره و فروش سیستمهای امنیتی و حفاظتی
camera-dvr-monitor
camera-dvr-monitor

آموزش اتصال دوربین مداربسته به مانیتور با استفاده از DVR

آموزش اتصال دوربین مداربسته به مانیتور با استفاده از DVR

در این فیلم آموزشی چگونگی اتصال دوربین مداربسته به مانیتور با کمک DVR به صورت عملی پرداخته شده است.